Histogram słów do 19 znaków

Program tworzy histogram wystapien słów n-znakowych.
Dane wprowadzane są poprzez przekierowanie strumienia danych do programu.

#include<stdio.h>
int main (void)
{
  int c, n=0, i, j, d =' ', L[20];

  for (i = 0; i <= 19; i++) L[i] = 0;
  while (1)
  {
    c = getchar();
    if (c != ' ' && c != 't' && c != 'n' && c != EOF) n++;
    else if (d != ' ' && d != 't' && d != 'n')
    {
      if (n >= 19) L[19]++;
      else     L[n]++;
      n = 0;
    }
    if (c == EOF) break;
    d = c;
  }
  for (i = 1; i<=19; i++)
  {
    printf("%d. ", i);
    for (j=1; j<=L[i]; j++) printf("*");
    printf("n");
  }
  return 0;
}

Licznik słów biały -> czarny

Program zliczający słowa. Zwiększa licznik jeśli poprzedni znak był biały, a obecny jest czarny.

#include<stdio.h>
int main (void)
{
    int c, n=0, d =' ';
   while ( (c=getchar() ) != EOF)
    {
       if ( (c != ' ' && c != 't' && c != 'n') && (d == ' ' || d == 't' || d == 'n') ) n++;
       d = c;
    }
    printf("Ciag znakow zawiera %d slow.", n);
    return 0;
}