Deterministyczny test pierwszości (liczby nieparzyste)

Program sprawdza podzielność danej liczby przez liczby nieparzyste z zakresu: od 3 do pierwiastka z danej liczby.

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(void)
{
 unsigned long long int x, z, i=3, y=0;
 while(1)
 {
   printf("nnWprowadz liczbę: ");
   scanf(" %lld", &x);

   if (x == 0)
   {
     printf("nDziękujemy za użycie programu!n");
	   break;
   }
   if (x == 1)
   {
     printf("1 nie jest liczbą pierwszą ani złożoną.");
     continue;
   }
   if (x == 2)
   {
     printf("2 jest liczbą pierwszą.");
     continue;
   }
   if (x%2 == 0)
   {
     printf("Liczba %lld jest parzysta.", x);
     continue;
   }
   z = sqrt(x);
   for (i=3; i<=z; i+=2)
   {
     if (x%i == 0)
     {
     y = i;
     break;
     }
   }
   if (y != 0) printf("Liczba %lld nie jest pierwsza, ponieważ dzili się przez %lld.", x, y);
   else printf("Podana liczba jest liczbą pierwszą.");
   y = 0;
 }
 return 0;
}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.