Czytanie przykładowych znaków z pliku

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  int w=1;
  char buff[200];
  FILE *f;

  f=fopen("kaczka3.zzz", "r");
  if(f==NULL)
  {
	puts("Nie ma dancyh");
	return 1;
  }

  while(w<=30)
  {
	fgets(buff,195,f);
	if (w==7) printf("%c", buff[23]);
	if (w==11) printf("%c", buff[21]);
	if (w==16) printf("%c", buff[2]);
	if (w==21) printf("%c", buff[24]);
	if (w==26) printf("%c", buff[20]);
	if (w==29) printf("%cn", buff[5]);
	w++;
  }

  fclose(f);
  return 0;
}