Powrót do Bajery

Rozkład jazdy

[insert_php]

$link = mysql_connect('localhost', 'jarzyna', 'kaliber44')
or die('Nie polaczono: ' .mysql_error($link));

$query = 'SET NAMES latin2';
$result = mysql_query($query);

mysql_select_db('jarzyna_kom', $link)
or die('Blad zapytania');

$query = 'SELECT odj FROM rob';
$result = mysql_query($query, $link) or die ('Blad zapytania: ' . mysql_error($link));

mysql_free_result($result);

[/insert_php]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.