Powrót do Bajery

Niezbędnik

Pogoda

Strony

Antywirusy

Biuro

Grafika

Internet

Multimedia

Techniczne

Matematyka
frac {a+b} {c+d}
a_1^{23} + a^{b_1}
sqrt {a+b} + sqrt [3] {c+d}
{n choose k}
f(x) = begin{cases}
2x+3=5\
3x+2=4
end{cases}
lim_{n to infty} n = infty
sum_{n=1}^{infty} frac {1} {n} = infty
int_{1}^{infty} x ;dx = infty
Macierze
begin{vmatrix}
1&2\
3&4
end{vmatrix}=-2
begin{bmatrix}
1&2\
3&4
end{bmatrix}
Wprowadzanie tekstu do równań, odstępów i znaków
1 text{ dla } x = 1 stackrel{a}{rightarrow}
1,ldots,n 1,cdots,n
hspace{3cm} odstęp poziomy vspace{0.8cm} odstęp w pionie
Symbole
underline{a+b} overline{x}
vec{x} angle ABC
underbrace{2+3}_{5} overbrace{2+3}^{5}
Funkcje
sin x cos x
ln x log_3 x
Relacje
{a,b,c} pm 3
a le b a ge b
a neq b A to B
a sim b a approx b
a circ b a cdot b
a oplus b a otimes b
p perp q p parallel q
p wedge q p vee q
p Rightarrow q p Leftarrow q
a in A Anotin A
A cap B A cup B
A subset B A supset B
A setminus B A times B