Cyrkularze Astronomiczne

Cyrkularze astronomiczne automatycznie pobierane z bazy danych. Dodatkowo w pakiecie program w języku C wgrywający przychodzące maile do tej bazy.

Wdrożone:
marzec 2013
Technika:
PHP / MySQL