Identyfikacja pola gwiazdowego

Program czytający ramki fits i znajdujący gwiazdy. Dodatkowo szkice innych fuckncji, które można wykorzystać.

Meteoryt czelabiński

Zebrałem materiały związane ze spektakularnym upadkiem meteorytu w Rosji 15 lutego 2013 roku. Jeśli przegapiłeś to wydarzenie lub chcesz poznać fakty w przystępny sposób tu znajdziesz wszystko czego Ci trzeba.

 

Fazy księżyca

Momenty faz Księżyca w danym roku (dzień, godzina, minuta) w czasie UT.

Położenie i prędkość na orbicie keplerowskiej

Położenie i prędkość na orbicie keplerowskiej z anomalii prawdziwej i przy użyciu zmiennych uniwersalnych.

Tycho - przeglądanie i pobieranie katalogu

Praca z katalogiem Tycho-2: wskaźniki, wyszukiwanie, sortowanie, wybieranie podzbiorów.

Pożar lasu w PGPlot

Papranina w PGPlocie:

Podsumuję to tak:

- Pokaż go, to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnię.
- No to.
- To?! Co to jest?!
- No jak to co? Las.
- Możesz mi powiedzieć: po chuj mi las?
- Jak to „po chuj”? W scenopisie pisze, że las, jest napisane...

Statki

Gra w statki:

Losowa liczba z podanego zakresu

Funkcja generująca losową liczbę całkowitą z zakresu początek-koniec.

int los (int p, int k)
{
	return ( ( (random() / (1.0+RAND_MAX) ) *(k+1-p) ) +p );
}

Rozwiązywanie równań Keplera

Program rozwiązywania równania przestępnego pięcioma metodami na przykładzie eliptycznego równania Keplera: metoda iteracji prostej, metoda Newtona, metoda siecznych, metoda bisekcji, metoda "Regula falsi".

Na podstawie opracowania PAD.

Transformacje współrzędnych astronomicznych.

Narzędzie do przeliczania współrzędnych punktu na sferze pomiędzy układami: horyzontalnym, równikowym, ekliptycznym i galaktycznym.