Wzory rekurencyjne na sumę szeregu

Wzory rekurencyjne: