Lis 23 2011

Pole figury metodą Mote Carlo

Programy wyznaczają metodą Monte-Carlo pola wybranej figury: