Obrót wektora wokół zadanej osi

Program umożliwia obrót wektora wokół osi układu współrzędnych.