Powrót do Bajery

Niezbędnik

Pogoda

Strony

Antywirusy

Biuro

Grafika

Internet

Multimedia

Techniczne

LaTeX

Matematyka
frac {a+b} {c+d} frac {a+b} {c+d}
a_1^{23} + a^{b_1} a_1^{23} + a^{b_1}
sqrt {a+b} + sqrt [3] {c+d} sqrt {a+b} + sqrt [3] {c+d}
{n choose k} {n choose k}
f(x) = begin{cases}
2x+3=5\
3x+2=4
end{cases}
f(x) = begin{cases} 2x+3=5\ 3x+2=4 end{cases}
lim_{n to infty} n = infty lim_{n to infty} n = infty
sum_{n=1}^{infty} frac {1} {n} = infty sum_{n=1}^{infty} frac {1} {n} = infty
int_{1}^{infty} x ;dx = infty int_{1}^{infty} x ;dx = infty
Macierze
begin{vmatrix}
1&2\
3&4
end{vmatrix}=-2
begin{vmatrix} 1&2\ 3&4 end{vmatrix}=-2
begin{bmatrix}
1&2\
3&4
end{bmatrix}
begin{bmatrix} 1&2\ 3&4 end{bmatrix}
Wprowadzanie tekstu do równań, odstępów i znaków
1 text{ dla } x = 1 1 text{ dla } x = 1 stackrel{a}{rightarrow} stackrel{a}{rightarrow}
1,ldots,n 1,ldots,n 1,cdots,n 1,cdots,n
hspace{3cm} odstęp poziomy vspace{0.8cm} odstęp w pionie
Symbole
underline{a+b} underline{a+b} overline{x} overline{x}
vec{x} vec{x} angle ABC angle ABC
underbrace{2+3}_{5} underbrace{2+3}_{5} overbrace{2+3}^{5} overbrace{2+3}^{5}
Funkcje
sin x sin x cos x cos x
ln x ln x log_3 x log_3 x
Relacje
{a,b,c} {a,b,c} pm 3 pm 3
a le b a le b a ge b a ge b
a neq b aneq b A to B Ato B
a sim b a sim b a approx b aapprox b
a circ b acirc b a cdot b acdot b
a oplus b aoplus b a otimes b aotimes b
p perp q pperp q p parallel q pparallel q
p wedge q pwedge q p vee q pvee q
p Rightarrow q pRightarrow q p Leftarrow q pLeftarrow q
a in A ain A Anotin A A notin A
A cap B Acap B A cup B Acup B
A subset B Asubset B A supset B Asupset B
A setminus B Asetminus B A times B Atimes B