styczeń 2012 archive

Rozwiązywanie układów równań liniowych Metodą Gaussa

Program rozwiązywania układu równań liniowych metodą Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego: czytanie danych macierzowych z pliku. Podejrzyj i pobierz Wersja z obsługą ułamków zwykłych