05 12 2011 archive

Obrót wektora wokół zadanej osi

Program umożliwia obrót wektora wokół osi układu współrzędnych. Podejrzyj i pobierz