grudzień 2011 archive

Obrót wektora wokół zadanej osi

Program umożliwia obrót wektora wokół osi układu współrzędnych. Podejrzyj i pobierz

Długość ortodromy, czyli odległość dwóch punktów na sferze

Program oblicza najkrótszą odległość kątową dwóch dowolnych punktów sfery niebieskiej. Podejrzyj i pobierz Strona do testowania