17 05 2011 archive

Histogram słów do 19 znaków

Program tworzy histogram wystapien słów n-znakowych. Dane wprowadzane są poprzez przekierowanie strumienia danych do programu. zal2-sem1-historam_slow.c #include<stdio.h> int main (void) { int c, n=0, i, j, d =' ', L[20]; for (i = 0; i <= 19; i++) L[i] = 0; while (1) { c = getchar(); if (c != ' ' && c != …

Kontynuuj czytanie