maj 2011 archive

Dodawanie kątów i normalizacja do

Program przyjmuje wartości kątów w tradycyjnym astronomicznym formacie. Konwertuje wartości na radiany, dodaje, normalizuje przedział <-pi, pi> i wyświetla wynik znów w tradycyjnym formacie. Funkcja printf zaokrągla wynik dlatego konieczny był warunek sprawdzania i dodawania w wyniku do sekund łuku 59.999999 (sześć miejsc po przecinku, bo tyle jest domyślnie wyświetlane) , aby uniknąć wyświetlania 60". …

Kontynuuj czytanie

Deterministyczny test pierwszości (liczby nieparzyste)

Program sprawdza podzielność danej liczby przez liczby nieparzyste z zakresu: od 3 do pierwiastka z danej liczby. zal3-sem1-test_pierwszosci.c #include<stdio.h> #include<math.h> int main(void) { unsigned long long int x, z, i=3, y=0; while(1) { printf("nnWprowadz liczbę: "); scanf(" %lld", &x); if (x == 0) { printf("nDziękujemy za użycie programu!n"); break; } if (x == 1) { …

Kontynuuj czytanie

Histogram słów do 19 znaków

Program tworzy histogram wystapien słów n-znakowych. Dane wprowadzane są poprzez przekierowanie strumienia danych do programu. zal2-sem1-historam_slow.c #include<stdio.h> int main (void) { int c, n=0, i, j, d =' ', L[20]; for (i = 0; i <= 19; i++) L[i] = 0; while (1) { c = getchar(); if (c != ' ' && c != …

Kontynuuj czytanie

Licznik słów biały -> czarny

Program zliczający słowa. Zwiększa licznik jeśli poprzedni znak był biały, a obecny jest czarny. zal1-sem1-licznik_slow.c #include<stdio.h> int main (void) {     int c, n=0, d =' ';  while ( (c=getchar() ) != EOF)     {        if ( (c != ' ' && c != 't' && c != 'n') && …

Kontynuuj czytanie